How to Order

1.  เลือกสินค้าที่ต้องการ

2.  เลือกแบบการสั่งซื้อ

Screen Shot 2558-08-13 at 9.24.34 AM

3.  แก้ไขจำนวนสินค้าตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “สั่งซื้อ” ระบบจะพาเข้าสู่หน้าถัดไป

Screen Shot 2558-08-13 at 9.24.51 AM

4.  หากต้องการเลือกซื้อสินค้าเพิ่ม คลิกปุ่ม “กลับไปหน้าการสั่งซื้อ”

หากต้องการแก้ไขจำนวนสินค้า เมื่อแก้จำนวนสินค้าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “คำนวณราคาใหม่”

หากเลือกซื้อสินค้าครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”

Screen Shot 2558-08-13 at 9.40.02 AM

5.  การสั่งซื้อสามารถ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ (ป้อนข้อมูลรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน)Screen Shot 2558-08-16 at 9.32.40 AM

6.  คลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ ->ชำระเงิน”

Screen Shot 2558-08-16 at 9.32.46 AM

7.  ระบบได้รับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันคำสั่งซื้อทางอีเมล จากนั้นทำการโอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

Screen Shot 2558-08-16 at 9.37.34 AM

 

8.  หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน

Screen Shot 2558-08-16 at 9.52.15 AM

Switch to mobile version