How to Payment

เมื่อลูกค้าได้รับเมลยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางหมายเลขบัญชีต่อไปนี้

ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี
บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด 109-3-09282-1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานขาว กระแสรายวัน
บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด 021-6-00779-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว กระแสรายวัน
บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด 006-8-88454-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลานหลวง กระแสรายวัน
Switch to mobile version